Zeg soms ‘nee’, dat is echt ok

Maar wanneer is het oké om een potentiële klant te weigeren? Ook als de zaken even wat minder gaan? Of als er dringend nieuwe inkomsten gewenst zijn? Kunt u het zich überhaupt wel veroorloven om in deze tijden een nieuwe klant weg te sturen?

USC Decenter Storage Park

Wanneer een huurder geen valide identiteitsbewijs kan overleggen of e-mailadres wil geven, is het eenvoudig om iemand vriendelijk te weigeren op basis van de huisregels. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waar de lijn minder makkelijk is te trekken. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

‘Ik moet binnen 30 dagen mijn huis uit en wil mijn spullen opslaan tot ik wat anders vind.’
‘Wat is je goedkoopste unit? Kan me niet schelen hoe groot deze is.’
‘Heb je een wc en 24-uurs toegang?’
‘Ik ben niet geïnteresseerd in uw uitleg, ik wil gewoon een box.’

U heeft een slecht gevoel bij dit soort potentiële klanten, maar u heeft nu eenmaal units vrij dus u moet iets anders bedenken om deze klant weg te sturen. En hoe zal deze daarop reageren?

Communiceer duidelijk vooraf

• Wees vanaf het eerste contactmoment duidelijk en transparant.
• De klant moet altijd ID-bewijs en email adres overleggen.
• Vraag altijd waarom iemand wil huren en wat voor goederen er zullen worden opgeslagen. Blijven de antwoorden vaag of ontwijkend, dan kan er niet gereserveerd worden.
• Bespreek vooraf met de klant de regels en voorwaarden die u hanteert.
Wil deze er niet naar luisteren of accepteren? Maak dan duidelijk dat er geen transactie kan plaatsvinden.
• Opereert u vanaf een bewaakt bedrijventerrein? Leg dan uit dat nachtelijke activiteiten in het gebied door de beveiliging niet worden gewaardeerd.

Tijdens de huurperiode

Soms blijkt pas later dat iemands gedrag niet acceptabel is. Stel, u heeft een bestaande klant die onredelijke eisen stelt, andere klanten afblaft of uw personeel regelmatig uitscheldt. Hij/zij heeft lak aan de storageregels binnen uw bedrijf en gaat zijn/haar eigen gang.
Een andere klant begint een marktkraampje en gaat op zaterdag spullen verkopen vanuit de gehuurde unit. Allerlei kopers komen daar op af.
Denkt u dan, laat maar gaan, het levert me immers geld op?

Bedenk dat dit soort klanten ook vaak te laat is met betalen, rommel achterlaat en uw reputatie kan verpesten. Beëindig de relatie zo snel mogelijk. Wijs ze op de verhuur voorwaarden en vertel dat die voor iedereen gelijk zijn. Daarvan afwijken wordt door uw andere klanten niet gewaardeerd.

Trek een duidelijke lijn en houd daar aan vast. U en uw werknemers houden er een beter gevoel aan over. Daarbij is het ook een duidelijk signaal aan al uw valide klanten. Deze vormen natuurlijk het overgrote deel van uw klantenbestand. Ook al levert dat misschien een keer een kwade blik, slaande deur of scheldpartij op. Uw bedrijf is dat waard.

Soms is ‘nee’ zeggen dus echt ok!