USC privacy statement

Universal Storage Containers BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres: Duurstedeweg 6, 7418 CK Deventer, Nederland
Tel. nr. +31570756035
KvK nr. 38023078
BTW nr. NL804517691B01

De heer W.S. de Boer is onze functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via privacy@universalstoragecontainers.nl.

Gegevens die wij verwerken

Universal Storage Containers BV, hierna ook USC te noemen, verwerkt uw gegevens. Dit gebeurt omdat u gebruik maakt van onze producten en/of diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

■ Bedrijfsgegevens
■ Bedrijfsnaam
■ Adresgegevens
■ Telefoonnummer
■ KvK-nummer
■ BTW-nummer
■ E-mailadres
■ Bankrekeningnummer
■ IP-adres

■ Bestuurder
■ Voor- en achternaam
■ Geslacht
■ Geboortedatum
■ Geboorteplaats

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, worden eveneens door ons verwerkt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een profiel op onze website, na correspondentie of telefonisch contact en gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

USC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
■ Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
■ Het kunnen aangaan van een leaseovereenkomst.
■ Verzenden van onze nieuwsbrief.
■ Informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.
■ Om goederen en diensten bij u af te leveren en/of bij u te assembleren.
■ Universal Storage Containers BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Universal Storage Containers BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze wettelijke bewaartermijn is 10 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

USC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden. Dit gebeurt uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Dit om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Universal Storage Containers BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op het moment dat u klant bij ons wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De onderneming Universal Storage Containers BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden en dat wij onze website kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@universalstoragecontainers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Universal Storage Containers BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Universal Storage Containers BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Zij neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@universalstoragecontainers.nl. Universal Storage Containers BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

■ Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
■ TLS / SSL. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
■ DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke gegevens te bemachtigen.
■ DNSSEC is een extra DNS beveiliging voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres. Deze wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u naar een vals IP-adres wordt omgeleid.