De Opslagconcurrent Self Storage Park Bouw Project

Nieuwe self storage locatie? Onderzoek eerst de haalbaarheid!

Als u een nieuwe self storage locatie wilt opzetten, is het verstandig om eerst een goede haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Vergeleken met de geplande investering is dat slechts een relatief kleine uitgave. Maar wel erg nuttig om de kansen op succes flink te vergroten. Wat moet er in zo’n rapport beslist staan?

De self storage markt is booming. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe aanbieders bijgekomen en er lijkt nog steeds ruimte voor verdere groei. Maar dat betekent wel dat u vooraf goed moet kijken of de beoogde locatie de beste plek is om succes te hebben.

Het is vrij eenvoudig om het verzorgingsgebied van een nieuwe locatie af te kunnen bakenen. Zo woont ruim 85 procent van de klanten binnen 5 kilometer van de door hen gekozen opslaglocatie. Een gedegen haalbaarheidsstudie haalt de parameters van dat gebied naar boven en die van de potentiële klanten die er in wonen of werken. 

Wat er in het rapport moet staan

Concurrentie
Het is van cruciaal belang om te weten wat er al op de self storage markt wordt aangeboden. Het rapport moet een analyse bevatten van de bestaande locaties. Denk aan aantallen vierkante meters, hoe lang de locaties al bestaan, unitgroottes, tarieven, opvallende kenmerken, bezettingsgraden, enz. Ook is het goed om te weten of er andere projecten in aanbouw zijn of dat er initiatieven die nog in de planningsfase zitten.

Demografie
Hoe ziet het potentiële klantenbestand eruit? Wat is het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking en per huishouden? Welke types woningen komen het meest voor? Als u over deze en andere belangrijke statistische gegevens kunt beschikken, wordt het eenvoudiger om vast te stellen welke storage vraag u kunt verwachten en in welke hoeveelheden.

Specifieke opslagvraag
Er zijn inmiddels regio’s waar de totale vraag naar en het aanbod van storage in evenwicht zijn. Maar er kan nog wel degelijk behoefte zijn aan specifieke vormen van opslag. Zoals grote commerciële ruimtes of opslagmogelijkheden voor specifieke goederen. Denk hierbij aan het explosief groeiende aantal bedrijven dat hubs in steden gebruikt voor thuisbezorging. Daar liggen dus zeker kansen. 

In Nederland bestaat er een relatie tussen de groei van werkgelegenheid in het gebied van de beoogde locatie en de te verwachten behoefte aan opslagruimte. De actuele werkgelegenheidscijfers van uw regio zijn eenvoudig via het CBS te achterhalen.

Eigen locatie
Het marktonderzoek voor self storage moet natuurlijk ook aandacht besteden aan de gewenste eigenschappen van de eigen nieuwe locatie, zoals toegankelijkheid, zichtbaarheid en dergelijke. Daar gaan we een volgende keer dieper op in. 

Meer weten over wat er allemaal komt kijken om de kansen op succes van uw beoogde locatie te vergroten? Neem dan contact met mij op.

Jan-Hein Streppel

Meer informatie over onze Z-Boxen?