Zoek het contact met uw klant

Dit jaar toonde ons maar weer eens hoe lastig het kan zijn om voorspellingen uit te laten komen of op het oog realistische doelstellingen te halen. Klanten die u dit woelige jaar ‘gewoon’ trouw gebleven of zich ondanks alles nieuw hebben aangemeld zijn cruciaal voor het welslagen van uw onderneming. Zij verdienen daarom zeker een blijk van waardering. Opdat ze ook in 2021 klant blijven…

Enkele tips hiervoor willen wij graag met u delen:

Actie

– Bedank nieuwe klanten na enkele weken persoonlijk met bijvoorbeeld een kaartje
– Doe hetzelfde met bestaande klanten, nadat ze bijvoorbeeld een jaar klant zijn.
– Neem na verloop van tijd met elke klant contact op om te vragen of alles nog naar wens is of dat u misschien nog iets meer zou kunnen betekenen.

Bereikbaarheid

– Zorg dat er altijd iemand beschikbaar is om de telefoon op te nemen tijdens kantooruren. Gebruik desnoods een doorschakelfunctie.
Gebruik buiten de gangbare werkuren een inspreekmogelijkheid.
– Beantwoord mailtjes het liefst binnen 24 uur. Zorg voor een automatisch antwoordbericht waarin u aangeeft zo snel mogelijk te zullen reageren.
– Check dagelijks of er boodschappen op uw sociaalmedia-kanalen zijn achtergelaten.

Een klacht gehad?

Schrik hier niet van. Zie het als kans ter verbetering van uw product of dienst. Neem altijd persoonlijk contact op met de klager om tot een vergelijk te komen.

Feedback

Zorg dat er een plek is waar uw (ex)klant feedback kan achterlaten.
Bedank de gever en geef aan of en wat u ermee gaat doen. Kom er altijd op terug.

Houding

Een open, vriendelijke en begripvolle opstelling richting de klant, hoe onredelijk deze zich ook kan gedragen, loont altijd. Het reguleert al bij voorbaat mogelijke spanningen en zorgt voor een sfeer waarbinnen eventuele meningsverschillen kunnen worden uitgepraat.