Hoe haalbaar is een nieuwe self storage locatie?

Als er een self storage zeepkist bestond, zouden we erop willen springen en uitroepen: “Als u zich op de self storage markt wilt begeven of denkt aan uitbreiding; begin met een haalbaarheidsonderzoek!” Marktonderzoek is belangrijker dan ooit, zeker nu er zoveel nieuwe vierkante meters self storage verhuur op de markt bijkomen. U wilt immers flink gaan investeren. Dan loont het natuurlijk wel de moeite dat u vooraf een goede inschatting kunt maken of deze investering rendabel is.

Als u met self storage wilt beginnen, verschaft een kwalitatief marktonderzoek een goed beeld van de mogelijkheden van de locatie waar u wilt gaan starten of uitbreiden. U krijgt informatie over de hoeveelheid potentiële klanten die er in de directe omgeving wonen of werken. Het verschaft u ook inzicht in het aantal self storage locaties in de omgeving en hun omvang, het online aanbod en of er voldoende vraag is om uw locatie te gaan vullen.

Bepaal vooraf hoe groot het gebied is, rondom de gewenste locatie, dat u in beeld wilt laten brengen. De meeste self storage klanten huren een unit vlakbij hun woning of werkplek. Het is dus vaak vrij eenvoudig om het verzorgingsgebied voor uw nieuwe project af te bakenen. Ruim driekwart van de self storage klanten woont bijvoorbeeld slechts maximaal 5 kilometer van de door hen gekozen opslagfaciliteit. Ook barrières zoals een rivier of drukke snelweg spelen een rol in de bereidheid van potentiële klanten om een bepaalde self storage faciliteit uit te kiezen. Deze kunnen de omvang van het gebied waarbinnen u wilt gaan ondernemen, dus nog beïnvloeden.

Inhoud haalbaarheidsstudie

Een goed rapport zou aandacht moeten besteden aan de volgende items:

Bereikbaarheid

De vindbaarheid van uw website, het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s. Het gebruik van socialmedia-kanalen. Andere communicatiekanalen om uw potentiële klanten te bereiken.

De beoogde self storage locatie

De bereikbaarheid, het bestemmingsplan, de in- en uitrijmogelijkheden van het terrein, parkeergelegenheid, zichtbaarheid vanaf de openbare weg, de mate waarin het terrein beveiligd kan worden, enzovoorts.

Concurrentie

Het is van cruciaal belang om te weten hoe de self storage markt er in uw regio uitziet. Het rapport moet een overzicht bevatten van alle bestaande self storage faciliteiten. Denk aan het aanbod aan vierkante meters, de diverse locaties met hun kenmerken, plussen en minnen, de grootte van de aangeboden units, de tarieven, de bezettingsgraad, enz. Er moet ook een informatie instaan over van projecten in aanbouw en eventuele ontwikkelingen in de planningsfase.

Een goed rapport geeft ook antwoord op de vraag of bepaalde niches in de markt al voldoende worden bediend. Denk aan klimaatgeregelde units, grote commerciële eenheden, energievriendelijke- of voertuigopslag. Zo niet, dan liggen daar wellicht onvermoede self storage kansen.

Demografie

Hoe ziet het potentiële klantenbestand eruit? Wat is het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking en per huishouden? Hebt u op deze en andere belangrijke vragen een goed antwoord? Dan heeft u een goed beeld van wat u aan self storage vormen kunt gaan aanbieden, tegen welke prijzen en in welke hoeveelheid.

Met een goed uitgevoerde haalbaarheidsstudie in de hand heeft u voldoende munitie om te kunnen bepalen of het starten of uitbreiden van een self storage locatie een goed idee is. Laat u dus vooraf adviseren over wie voor u een dergelijk kwalitatief goed rapport kan opstellen. Bezuinig hier niet op, goede data zijn immers cruciaal voor het slagen van uw project.

Wij van USC koesteren onze jarenlange ervaring met het opzetten van en adviseren over nieuwe- en uitbreidingslocaties. Neem dus gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag!

Maarten Streppel