De Opslagconcurrent Self Storage Park Bouw Project

De innovaties van USC

De self storage business ontwikkelt zich stormachtig. Niet alleen neemt het aantal self storage locaties nog steeds toe, de consument wil immers steeds meer en vaker opslagruimte huren. Ook zijn er tal van innovatieve ontwikkelingen binnen de branche. USC is daarbij op drie verschillende fronten actief. Onze collega en gediplomeerd engineer Danny Schmidt is de spin in ons innovatieweb.

Elektronische toegang


Danny: “Digitale toegangssystemen hebben de toekomst. Onze klant vraagt er steeds vaker om. Een belangrijk kenmerk van digitaal is dat er geen fysiek contact tussen eindgebruiker en verhuurder nodig is. De eindgebruiker kan, vanaf het moment dat hij online gehuurd en betaald heeft, zonder sleuteloverdracht bij zijn unit. Voor veel eindgebruikers is dit zo belangrijk dat ze anders niet eens opslagruimte zouden huren. 

Pakket sloten


We zijn met verschillende partijen aan het onderzoeken wat het ideale toegangssysteem is om onze klanten aan te gaan bieden. De insteek is dat de self storage eigenaar per park een heel slotenpakket aan kan schaffen. Omdat alles idealiter via de cloud loopt, kan hij ook alle ins en outs online monitoren. De eindgebruiker krijgt via de app een toegangscode toegestuurd. De keus die een parkeigenaar kan maken is of men überhaupt bij ons sloten willen afnemen. Zo ja, of dat dan de klassieke, fysieke sleutels zijn of het nieuwe digitale systeem.”  

Stapelen containers


“Ook deze innovatie komt voort uit wensen van onze klanten”, vertelt Danny. “Een belangrijke factor daarbij zijn de hoge grondprijzen, zeker in en rond de steden. De enige manier om voldoende winst te maken met een self storage park is dan om de lucht in te gaan met containers, stapelen dus. Ook ruimtegebrek speelt trouwens een rol.

Testfase


We hebben inmiddels vele manieren om containers te gaan stapelen bekeken. Nu breekt de testfase aan waarin we de twee overgebleven kansrijke concepten fysiek gaan uitproberen. Dat gaan we op ons storagepark in Deventer doen. 

Twee stapelconcepten


Bij het ene concept creëren we een soort tunnel waar je onderdoor kunt rijden. Wanneer we dat bouwen, kunnen we letterlijk ervaren hoe het voelt als je er onderdoor rijdt of in de tunnel staat.
Het andere concept bestaat uit het recht boven elkaar plaatsen van containers. Hierbij kun je de bovenste container met een verplaatsbare bordestrap bereiken. Beide concepten kunnen een hele goede toevoeging worden voor locatie-eigenaren om hun park winstgevender te maken. 

Het probleem dat een eindgebruiker minder zou willen betalen voor een bovenste container kun je ook tackelen, want voor een gestapelde container hoef je immers geen grondprijs meer te betalen.”  

Container verwarming


Danny:Deze innovatie komt geheel uit eigen koker. Hierbij spelen eigen ervaringen met onze klanten van Salland Storage een grote rol. We hebben namelijk klanten die bij ons hun motor stallen en mensen die wat meer spullen hebben opgeslagen die gevoeliger zijn voor temperatuurschommelingen. Voor hen is het van belang dat de temperatuur in de opslagruimte zo constant mogelijk blijft. Daarvoor kijken we naar het gebruik van hittepanelen en het aanbrengen van extra isolatie van de tussenwanden. Het doel is om de containers dusdanig te verwarmen dat ook na een langdurige, koude periode de temperatuur boven het vriespunt blijft.

Flexibel warmtepaneel


Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze klanten het verwarmingsconcept zo flexibel mogelijk aan hun eindgebruikers kunnen aanbieden. Dit is dus alleen wanneer een eindgebruiker hier vraag naar heeft. Het concept dat nu de voorkeur heeft is een warmtepaneel, te bevestigen met magneten. Het warmtepaneel is hiermee eenvoudig aan het plafond te klikken. We doen de hele ontwikkeling zelf en leggen het daarna neer bij een fabrikant die de panelen daadwerkelijk moet gaan produceren.”  

Meer weten? Neem contact op met Danny. Dit kan via d.schmidt@universalstoragecontainers.nl

Meer informatie over onze Z-Boxen?