2020 recordjaar voor self-storage branche

Vorig jaar schreef ik al dat 2020 in meerdere opzichten een recordjaar voor de self-storage industrie was geworden. Ook in de eerste twee maanden van 2021 zette deze trend zich op het gebied van overnames voort.

Beleggers zoeken nog steeds een veilige haven omdat de boekwaardes van hun overige vastgoed, zoals kantoren en winkels, sterk zijn gedaald. Deze veilige haven bevindt zich duidelijk in ‘onze’ succesvolle self storage industrie.

Z Box opslagcontainer

De zekerheden binnen de self-storage branche, coronabestendig, een hoge bezettingsgraad, trekt ook veel nieuwkomers aan. Denk hierbij aan private equity bedrijven en andere vastgoedfondsen die tot op heden geen trackrecord in de opslagindustrie hadden.

2021 en verder

Alles wijst erop dat 2021 en de daarop volgende jaren de opgaande lijn verder wordt doorgetrokken.
Wel is er in de USA al enige consolidatie zichtbaar. De hoogtes van de overnamebedragen zijn weliswaar gestegen, maar het aantal overnames zelf is met zo’n 20% gedaald.

De redenen voor het aanhoudende succes zijn eenvoudig te duiden. Goedkope schulden in combinatie met goedkoop eigen vermogen plus de drang om in andere property te investeren dan winkels, hotels of ander door de crisis zwaar getroffen vastgoed. De ene reden is niet belangrijker dan de ander, maar alles tezamen leiden ze de komende jaren tot een sterke overnamemarkt.

Bovendien is er door de gestage stijging van de vaccinatiedekking, de overheidsondersteuning en het economisch herstel een golf aan self-storage activiteiten te verwachten, dit jaar en de jaren daarna.

Jan-Hein Streppel